Smokestack Polska Radegast Station
2017-01-26 17:28:43